< Terug

Afbeelding

Jezus' optreden in Galilea en zijn reis naar Jeruzalem

Materiaal cartografie
Copyright ©Det Danske Bibelselskap/NBG
Commentaar

Jezus was opgegroeid in Gallilea. Daar begon hij ook zijn missie. Hij had zijn basis in Kafarnaüm en van daaruit trok hij rond langs het meer van Galilea. Toen hij uiteindelijk naar Jeruzalem ging, nam hij mogelijk de weg door het overjordaanse om niet via het Samaritaanse gebied te hoeven gaan.

Bijbelreferenties Marcus 1:14, Marcus 11:1, Lucas 13:22, Matteüs 21:1, Matteüs 4:12
Bibliografische referenties

Bibelatlas, John Strange, Kopenhagen 1998, pagina 48, kaart 58

Icon class 25 A 3 (Galilea)
Bestandsnaam bnc01536