< Terug

Afbeelding

Kanaän ten tijde van Jakob

Materiaal cartografie
Copyright Det Danske Bibelselskap/NBG
Commentaar

De zonen van Jakob (de kleinzoon van Abraham) gelden als de naamgevers voor de Israëlitische stammen. Zelf wordt Jakob ook Israël genoemd, de naam van het noordelijk deel van het land. De verhalen over Jakob wijzen verder op een verbinding met de Aramese bewoners van Noord-Mesopotamië.

Bijbelreferenties Genesis 28:10
Bibliografische referenties

Bibelatlas, John Strange, Kopenhagen 1998, pagina 28, kaart 27

Icon class 25A 3 (Kanaan)
Bestandsnaam bnc01532