< Terug

Afbeelding

Palestina ten tijde van Jezus

Materiaal cartografie
Copyright ┬ęDet Danske Bibelselskap/NBG
Commentaar

Judea, Idumea en Samaria werden door een Romeinse procurator bestuurd, die in Caesarea resideerde, terwijl Herodes Antipas tetrarch van Galilea en Perea was en Filippus tetrarch van het gebied ten noordoosten van het meer van Galilea. De steden van de Dekapolis stonden onder het gezag van van de procurator van de provincie Syria. Op de kaart staaan de hoofdsteden van de districten door vierkantjes aangegeven.

Bijbelreferenties Marcus 10:1, Lucas 3:1
Bibliografische referenties

Bibelatlas, John Strange, Kopenhagen 1998, pagina 47, kaart 56

Icon class 25 A 3 (Palestina)
Bestandsnaam bnc01534