Verwissel de beelden

Inleiding

Anoniem - Judit en Holofernes
Jan van Eyck - De profeet Micha met Maria
Verschillende Meesters - Psalm 53
Verschillende Meesters - Psalm 137
Jezus' optreden in Galilea en zijn reis naar Jeruzalem

Op deze afdeling van Bijbelencultuur.nl vindt u alle mogelijke informatie over de bijbel als geheel en over de afzonderlijke bijbelboeken. In Over de bijbel staat de bijbel zelf centraal, terwijl onder Letteren, Kunsten en Cultuur gekeken wordt naar onze cultuur en de rol die de bijbel daarin speelt. Wanneer u een bepaald bijbelboek selecteert, ziet u dat dezelfde tweedeling - grofweg: bijbel en cultuur - op dezelfde manier is toegepast bij dat specifieke boek.

Hieronder vindt u een beknopte toelichting op de rubrieken die in de categorie Over de bijbel behandeld worden.

De bijbel belicht

Een overzicht van columns en essays die speciaal voor Bijbelencultuur.nl geschreven zijn. Daarnaast inleidingen op elk afzonderlijk bijbelboek. Naar het overzicht.

De bijbel in hoofdlijnen

Bijbelmeesters van de Eerste Generatie - Paulus en Timoteüs van Efeze

Het woord 'bijbel' is afgeleid van het Griekse biblia dat 'boeken' betekent. De bijbel vormt als één groot boek een eenheid, maar is tegelijkertijd een verzameling losse boeken van uiteenlopend karakter. Lees verder...

Ook van ieder afzonderlijk bijbelboek worden de hoofdlijnen geschetst, in de rubriek 'sleutelscènes'.

Hoofdpersonen

Salomon de Bray - Jaël, Debora en Barak

Een overzicht van terzijdes over de belangrijkste bijbelse figuren. Naar het overzicht.

Bijbelse wereld

In deze rubriek wordt in terzijdes een beeld geschetst van de wereld waarin de bijbel is ontstaan. Daarbij komen allerlei aspecten van die bijbelse wereld aan de orde. Lees verder...

Interpretatie

In deze rubriek wordt in terzijdes dieper ingegaan op de achtergronden van de tekst. Lees verder...