Verwissel de beelden

Welkom op Bijbelencultuur.nl

omslagfoto: Het Bijlmer Kookboek, Geuren en kleuren uit Zuidoost
Jan Grégoire, - Stal van Bethlehem
Jan Luyken - Judas verslaat Antiochus Eupator
Noord Nederlands - Mozes en de oprichting van de koperen slang
Willem Sandberg - Plaquette aanslag bevolkingsregister
Hans Mielich - Di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd: Psalm 143:4
Nicolaes Pietersz. Berchem en Jan Baptist Weenix - De roeping van Matteüs
n.v.t - Röntgenfoto van hand en voet met 6 vingers resp. 6 tenen
Vincent Laurensz. van der Vinne II - Het XXXIIste zinnebeeld, de kermiskraam

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. De website Bijbelencultuur.nl wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen.

Na de ontwikkelingsfase

In mei 2009 werd de ontwikkelingsfase van Bijbelencultuur.nl voltooid met de presentatie van de laatste twee bijbelboeken: 2 Kronieken en Job. Daarmee zijn alle 77 canonieke en deuterocanonieke bijbelboeken becommentarieerd wat betreft hun betekenis voor de Nederlandse cultuur. Het werk is echter nog lang niet af; de site wordt dan ook actief onderhouden. De actualiteit wordt bijgehouden in de rubrieken Nieuws en Agenda - zie de overzichten hieronder. En vrijwel iedere week worden er nieuwe terzijdes bij bijbelboeken geplaatst. Om te voorkomen dat die onvindbaar verdwijnen in het totale aanbod, maken wij onder Aanwinsten melding van de belangrijkste aanvullingen.
Mocht u dingen missen op deze site: wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties en bijdragen (bijbel@aup.nl).

Nieuws

Oude prentbijbel op de BNC nieuwspagina

Agenda

Ingezonden bijdragen

Gustave van de Woestijne - De kleine Annunciatie