Verwissel de beelden

Welkom op Bijbelencultuur.nl

Monument voor Rogier van der Weyden
Onbekend - Tegelwand in een kamer van het National Museum Kommandørgården, Denemarken
Nicolaes Pietersz. Berchem en Jan Baptist Weenix - De roeping van Matteüs
Pieter Hendriksz. Schut - Saul van zijn vijanden overwonnen valt in zijn swaert
Hendrik van Limborch - De weg der goddelozen zal vergaan
Ludolf van Saksen - Het verraad van Judas
Anoniem - Hakkebord met Christus en de overspelige vrouw
Atelier van Pieter Coecke van Aelst - Het laatste avondmaal
Verschillende Meesters - Psalm 148

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. De website Bijbelencultuur.nl wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen.

Na de ontwikkelingsfase

In mei 2009 werd de ontwikkelingsfase van Bijbelencultuur.nl voltooid met de presentatie van de laatste twee bijbelboeken: 2 Kronieken en Job. Daarmee zijn alle 77 canonieke en deuterocanonieke bijbelboeken becommentarieerd wat betreft hun betekenis voor de Nederlandse cultuur. Het werk is echter nog lang niet af; de site wordt dan ook actief onderhouden. De actualiteit wordt bijgehouden in de rubrieken Nieuws en Agenda - zie de overzichten hieronder. En vrijwel iedere week worden er nieuwe terzijdes bij bijbelboeken geplaatst. Om te voorkomen dat die onvindbaar verdwijnen in het totale aanbod, maken wij onder Aanwinsten melding van de belangrijkste aanvullingen.
Mocht u dingen missen op deze site: wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties en bijdragen (bijbel@aup.nl).

Nieuws

Oude prentbijbel op de BNC nieuwspagina

Agenda

Ingezonden bijdragen

Gustave van de Woestijne - De kleine Annunciatie