Verwissel de beelden

Welkom op Bijbelencultuur.nl

Pieter Hendriksz. Schut - Iona gesonden na Ninive, vliet voor den Heere en varende na Tharsis wert in zee geworpen.
Hendrick van den Broeck - De verrijzenis van Christus
Meesters van Otto van Moerdrecht - De godsman wordt door een leeuw aangevallen en gedood
Guido van Driel - Pagina uit 'De ondergang van Amsterdam'
Onbekend - De wegzending van Hagar
Meester van de barmhartige Samaritaan - De barmhartige Samaritaan
Meesters van Otto van Moerdrecht - Boaz geeft Ruth zes maten gerst
Jan Luyken - Jeremia’s boekrol verbrand
Jan Luyken - Elisa strooit meel in de pot

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. De website Bijbelencultuur.nl wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen.

Na de ontwikkelingsfase

In mei 2009 werd de ontwikkelingsfase van Bijbelencultuur.nl voltooid met de presentatie van de laatste twee bijbelboeken: 2 Kronieken en Job. Daarmee zijn alle 77 canonieke en deuterocanonieke bijbelboeken becommentarieerd wat betreft hun betekenis voor de Nederlandse cultuur. Het werk is echter nog lang niet af; de site wordt dan ook actief onderhouden. De actualiteit wordt bijgehouden in de rubrieken Nieuws en Agenda - zie de overzichten hieronder. En vrijwel iedere week worden er nieuwe terzijdes bij bijbelboeken geplaatst. Om te voorkomen dat die onvindbaar verdwijnen in het totale aanbod, maken wij onder Aanwinsten melding van de belangrijkste aanvullingen.
Mocht u dingen missen op deze site: wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties en bijdragen (bijbel@aup.nl).

Nieuws

Oude prentbijbel op de BNC nieuwspagina

Agenda

Ingezonden bijdragen

Gustave van de Woestijne - De kleine Annunciatie