Verwissel de beelden

Welkom op Bijbelencultuur.nl

Pieter Bout - De verkondiging aan de herders
Jacob Cornelisz. van Oostsanen - Scènes uit het Oude Testament
Ds.C.D. (Kiepie) Jaftha, predikant te Bloemfontein, Zuid-Afrika
Zuid-Nederland/Noord-Frankrijk - Kruisigingsaltaar uit Rimini
Aloë
Rembrandt - Christus verjaagt de wisselaars uit de tempel
Michiel van der Borch - Nebukadnessar laat Sedekia drinken uit het heilig vaatwerk afkomstig van de tempel
Willem Adolfs - Simon van Cyrene wordt gedwongen Christus' kruis te helpen dragen
n.v.t - Röntgenfoto van hand en voet met 6 vingers resp. 6 tenen

Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beïnvloed als de bijbel. Talloze werken uit de muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de bijbel geïnspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via ‘vertaling’, parafrase en interpretatie. En zelfs nu nog blijft de bijbel de kunstenaars intrigeren. Ook op onze taal, moraal, politiek, staatsvorm en rechtspraak heeft het ‘Boek der boeken’ zijn stempel gedrukt. De website Bijbelencultuur.nl wil deze invloed in heden en verleden inventariseren, beschrijven en tentoonstellen.

Na de ontwikkelingsfase

In mei 2009 werd de ontwikkelingsfase van Bijbelencultuur.nl voltooid met de presentatie van de laatste twee bijbelboeken: 2 Kronieken en Job. Daarmee zijn alle 77 canonieke en deuterocanonieke bijbelboeken becommentarieerd wat betreft hun betekenis voor de Nederlandse cultuur. Het werk is echter nog lang niet af; de site wordt dan ook actief onderhouden. De actualiteit wordt bijgehouden in de rubrieken Nieuws en Agenda - zie de overzichten hieronder. En vrijwel iedere week worden er nieuwe terzijdes bij bijbelboeken geplaatst. Om te voorkomen dat die onvindbaar verdwijnen in het totale aanbod, maken wij onder Aanwinsten melding van de belangrijkste aanvullingen.
Mocht u dingen missen op deze site: wij houden ons aanbevolen voor uw suggesties en bijdragen (bijbel@aup.nl).

Nieuws

Oude prentbijbel op de BNC nieuwspagina

Agenda

Ingezonden bijdragen

Gustave van de Woestijne - De kleine Annunciatie