Verwissel de beelden

Webquests

Het paleis van Koning Xerxes I. Ingang van de troonzaal met een relief van de koning.
Philips Galle naar Maarten van Heemskerck - Ester beschuldigt Haman tijdens het feestmaal
Rembrandt - Adam en Eva
n.v.t - Aangifte geboorte zoon van prinses Margriet en Mr. P. van Vollenhoven

Inleiding

De Webquests van www.bijbelencultuur.nl bieden een educatieve toepassing van de site voor het voortgezet onderwijs. Het vertrekpunt van de Webquest is een bepaald bijbelboek op onze site, of een Rode draad. De leerlingen krijgen een gestructureerde didactische opdracht, die zij in principe zelfstandig kunnen uitvoeren. Deze Webquests zijn ontwikkeld voor de schoolvakken Nederlands/Literatuur, CKV en Levensbeschouwelijke vorming, afzonderlijk of in combinatie. Zie voor meer informatie de toelichting.

De zoekopdrachten zijn zo opgezet dat de leerlingen ook buiten onze site op internet hun weg moeten zoeken en ook kunnen vinden. Daarnaast wordt ook uitdrukkelijk verwezen naar andere dan digitale bronnen.

In de komende periode zullen wij steeds nieuwe Webquests ontwikkelen en de bestaande verbeteren. Met name docenten in de genoemde schoolvakken worden van harte uitgenodigd om ons hun suggesties via bijbel@aup.nl toe te sturen.